VIP Nivåene

Det kunne ikke være enklere! 6 nivå, veddemål på alle spillene teller….dess flere VIP poeng dess høyere blir nivået og dess mere ruller vi ut det røde teppet!

Sjekk ut våre utrolige fordeler på tabellen nedenfor

Vennligst velg en valuta for å se fordelene på hvert nivå for din valuta.

Månedlige VIP poeng

0 - 400

401 - 1000

1001 - 2000

2001 - 20000

20001 - 80000

80001+

Spesielt Månedlig bonustilbud

Tilbudskalender

Høyere innskuddsgrense

VIP Leder

Spesiealtilbud

Raskere utbetalinger

Bursdagsbonus